Khách Hàng Thân Thiết

“TURAmie – Become TURA homies”. Đối với TURA , mỗi quý khách hàng đều là “người thân” – “homie” của TURA , người mà MOHO luôn trân quý.

1. Cách tích điểm:

– 100,000đ tương đương với 1 điểm. Điểm sẽ tự động được tích khi đơn hàng đã thanh toán thành công.

– Khi tích đủ 20 điểm tương đương với 2,000,000đ; quý khách hàng sẽ trở thành Khách Hàng Thân Thiết – TURA mie của TURA .

2. Hạng khách hàng:

TURAmie Bronze (Hạng Đồng): tích lũy điểm đạt 20 điểm tương đương với 2,000,000đ.

TURAmie Silver (Hạng Bạc): tích lũy điểm đạt 50 điểm tương đương với 5,000,000đ.

TURAmie Silver (Hạng Bạc): tích lũy điểm đạt 50 điểm tương đương với 5,000,000đ. mie Gold (Hạng Vàng): tích lũy điểm đạt 150 điểm tương đương với 15,000,000đ.

TURA mie Diamond (Hạng Kim Cương): tích lũy điểm đạt 500 điểm tương đương với 50,000,000đ.

3. Ưu đãi:

TURA mie Bronze (Hạng Đồng): hạng khởi tạo, chưa có ưu đãi.

TURA mie Silver (Hạng Bạc): giảm giá 5% cho tất cả đơn hàng.

TURA mie Gold (Hạng Vàng): giảm giá 7% cho tất cả đơn hàng.

TURA mie Diamond (Hạng Kim Cương): giảm giá 10% cho tất cả đơn hàng.

4. Lưu ý:

– Ưu đãi giảm giá của hạng khách hàng không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác.

– Điểm tích lũy sẽ bị xóa sau 365 ngày quý khách hàng không phát sinh đơn hàng mới hoặc có phát sinh đơn hàng mới nhưng không giao hàng thành công đơn hàng đó.

– Quyết định của Nội Thất  TURA là quyết định cuối cùng và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. 

– Chính sách này không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Đồ Trang Trí.